Evolutie

De tegenwoordige kleurmuis stamt af van de normale huismuis, ook wel te verstaan onder de naam Mus Musculus. Het gebied waar de huismuis normaal woonde staat op het kaartje. Later is de huismuis over de hele wereld verspreid met behulp van ons, de mens.

Rond 1800 kwam de huismuis als laboratoriummuis vanuit Japan naar Europa toe. In Japan is men begonnen met het fokken van muizen in verschillende kleuren. Vandaag kennen we die muizen in vele kleuren en vachten.

Made by: Groep B