Groep B

 

 

De gewonde muis met jonge muisjes


Renate Smit, Tristan Groot, Sjoerd Rienks en Aafke Vlaming
2x2
Mevr. Post
3-12-‘12

Inhoudsopgave

Samenvatting                                 blz.3

Onderzoeksvraag                           blz.3

Hypothese                                      blz.3

Werkplan                                        blz.3

Benodigdheden                             blz.4

Waarnemingen                              blz.4

Conclusie                                        blz.4

Discussie                                         blz.4

Evaluatie                                         blz. 5

De bak van de muizengroep van de gewonde muis

 

Samenvatting

Wij hebben een onderzoek gedaan naar de rangen en standen in de muizenhiërarchie. Dat naar aanleiding van een gewonde en uitgestoten muis. De onderzoeksvraag was Hoe kun je een muis die uit de groep is verwijderd omdat die mishandeld werd vanwege de lage rang, weer veilig bij de oude groep zetten met de grootste kans dat de muis weer geaccepteerd wordt in de groep en dat het op lange termijn ook goed gaat? We hebben de gewonde muis in een nieuwe bak gezet en een territorium laten afbakenen om zodoende de rang van de muis te verhogen. Dat kon omdat de muizen een rangen en standen verhouding tot elkaar hebben. De sterkste muis krijgt het meeste eten en hoeft het minste te doen. De muis met de laagste rang krijgt het minst te eten en moet veel meer doen, en loopt daarbij ook nog de kans om mishandeld te worden door de soortgenoten. De rang wordt bepaald door de kracht van de muis en door het territorium dat de muis door die kracht weet te bemachtigen. Als je dus een muis alleen in een bak zet en op die manier ‘kunstmatig’ een territorium laat afbakenen heeft de muis dus een hogere rang en wordt waarschijnlijk niet meer mishandeld. We verwachtten alleen niet dat de muis het territorium kon behouden.

Onderzoeksvraag

Hoe kun je een muis die uit de groep is verwijderd omdat die mishandeld werd vanwege de lage rang, weer veilig bij de oude groep zetten met de grootste kans dat de muis weer geaccepteerd wordt in de groep en dat het op lange termijn ook goed gaat?

 

Hypothese

Wij verwachten dat als je de gewonde muis alleen in een nieuwe bak doet, Ze haar eigen territorium creëert. Wij vermoeden dat ze lager in rang was en daarom was aangevallen. Als je dan de ‘oude’ muizen er bij doet die in hun eigen bak hoger in rang waren, komen ze als het ware op bezoek en zijn dan dus lager in rang in die bak. Daarom gaat het in die bak wel goed en wordt er niemand aangevallen. We denken dat het op lange termijn niet goed gaat, omdat we verwachten dat de andere muizen het territorium weer overnemen.

 

Werkplan

Eerst doen we de gewonde muis in een bak. We wachten ongeveer een half uur. Dan zetten we de eerste muis van de oude groep in de bak van de gewonde muis. Hierna wachten we steeds een kwartier voordat we er een nieuwe bijdoen. Op de lange termijn blijven we regelmatig controleren of de gewonde muis niet opnieuw wordt aangevallen en of er geen nieuwe verwondingen bijkomen. We blijven tot ongeveer twee weken na aanvang van het onderzoek controleren.

 

 

Benodigdheden

  • Twee bakken
  • Een gewonde muis
  • 4 gezonde muizen
  • Een klok

Waarnemingen

De gewonde muis vertoont dominant gedrag als er een nieuwe muis bijkomt. Bijvoorbeeld door op de andere te gaan zitten. Verder word er niemand aangevallen. Op de lange termijn gaat het ook goed. Er wordt ook geen nieuw slachtoffer gekozen.

De muizen leven in vrede bij elkaar en zitten vooral in het nestje met jonkies

Conclusie

Onze conclusie is dat je op de manier die we onderzocht hebben heel goed een muis opnieuw in een groep kunt plaatsen en dat de muis daarna niet meer mishandeld worden. De muis wordt dan ze

lfs geaccepteerd als nieuwe baas. Wij baseren deze resultaten op onze waarnemingen van dominant gedrag bij de voormalig uitgestoten muis, en we denken dat iedere muis nu geaccepteerd wordt omdat we niet meer hebben gezien dat er muizen aan het vechten waren.

Discussie

Onze verwachtingen klopten wel en niet. In het begin ging het helemaal goed maar op het einde ook. Dat hadden we niet verwacht. De gewonde muis was blijkbaar sterk genoeg om het territorium te behouden.

 

Evaluatie

We hadden een paar dingen beter kunnen doen. De nieuwe bak was namelijk groter dan de oude, en dat zou ook een oorzaak kunnen zijn voor de nieuwe acceptatie. Er was ook een zwangere muis bij de muizen die de gewonde muis mishandelde. Op dat moment wisten we dat nog niet. Die dingen zouden we later beter kunnen doen.

 

 

2012

 

Sjoerd Rienks
Tristan Groot
2012-12-10
2X2       
Mevr. Post

 

 

 

Wie hebben sneller door hoe het muizenrad werkt, mannetjes of vrouwtjes?

 

 

 

Inhoud

 

Samenvatting. 3

Hypothese. 4

Werkplan. 4

Benodigdheden. 4

Waarnemingen. 4

Conclusie. 4

Evaluatie. 5

 

 

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over muizen. Niet over muizen in het algemeen, maar wie er sneller het rad begrijpt, de mannen of de vrouwen. We dachten dat er eigenlijk niet zo heel veel verschil in tijd tussen de muizen zou zijn, omdat de sekse niet uitmaakt voor de nieuwsgierigheid van de muizen. We hebben de muizen omstebeurt in het rad laten lopen, eerst de vrouwtjes, daarna de mannetjes. De mannetjes waren iets sneller van begrip dan de vrouwtjes. Bij de mannetjes duurde het 20 seconden totdat ze doorhadden dat ze goed in het rad konden lopen, bij de vrouwtjes duurde het ongeveer 44 seconden totdat ze het doorhadden. Maar toen de mannetjes doorhadden dat je in het rad kon lopen, gingen ze elkaar eraf duwen. De vrouwtjes bleven doorrennen in het rad en lieten elkaar met rust. Dit zou kunnen komen omdat de mannetjes meestal veel agressiever zijn dan de vrouwtjes, al kunnen de vrouwtjes ook echt wel vechten. Misschien was het ook wel gewoon omdat de mannetjes te veel energie hadden en de vrouwtjes lekker aan het luieren waren. Daarom hadden de vrouwtjes misschien wel zin om te rennen, maar geen zin om te vechten.


 

 

Hypothese

Ik denk dat de muizen het ongeveer tegelijkertijd doorhebben, omdat de sekse niet zo veel uitmaakt voor de nieuwsgierigheid van de muizen.

 

Werkplan

We willen eerst uit de bak met muizen twee vrouwtjesmuizen pakken. Die zetten we dan in een aparte bak.  We pakken ook twee mannetjesmuizen en doen die in een andere bak. Daarna zetten we de muizen raderen in de bakken. Vanaf het moment dat de muizenraderen in de bakken staan zetten we de stopwatches aan. Op het moment dat de muizen in de raderen gaan lopen stoppen we de tijd. Daarna vergelijken we de tijden, zodat we kunnen zien of de mannetjes of de vrouwtjes sneller hebben ontdekt hoe de muizenraderen werken.

 

Benodigdheden

Wij hebben een heleboel nodig, namelijk:

  • Twee vrouwtjesmuizen
  • Twee mannetjesmuizen
  • Twee schone bakken om de muizen in te doen
  • Twee muizenraderen
  • Twee stopwatches

Waarnemingen

 

We hebben gemeten hoelang het duurde voordat ze het rad in beweging kregen door erin te lopen.

 

 

Geslacht

Gemeten tijd in secondes

Vrouw

44

Man

20

 

De mannetjes hadden het sneller door, maar toen ze het eenmaal doorhadden, gingen ze alleen nog elkaar er af gooien. Toen de vrouwtjes het eenmaal doorhadden bleven ze maar rennen in het rad.

 

Conclusie

Onze conclusie is dat mannetjes blijkbaar nieuwsgieriger zijn dan vrouwtjes, maar als ze het eenmaal doorhebben hebben ze er ook sneller genoeg van dan vrouwtjes. Als mannetjes er genoeg van hebben gaan ze wel nieuwe manieren bedenken om het rad te gebruiken. De vrouwtjes zijn iets minder nieuwsgierig dan mannetjes. We denken dat dit komt doordat mannetjes meer testosteron aanmaken. Dat is een hormoon dat ervoor zorgt dat mannetjes willen paren, extra nieuwsgierig zijn en agressiever zijn. Dat zorgt ervoor dat de mannetjes ook de baas van het rad willen worden door elkaar eraf te duwen.

 

Evaluatie

Onze samenwerking ging zeer goed en we hebben de taken goed verdeeld. Het werken ging goed en het onderzoek verliep rustig en zonder ruzie.  Natuurlijk zijn er wat onenigheden geweest, maar het is allemaal goed gekomen.