Groep A

Bjarne Bouwer, Anne-Li Cnossen, Rick Limmen en Lotte Zwart

Mevrouw Post

c2x2

11-12-12

 

Inhoud

Samenvatting. 3

Onderzoeksvraag. 3

Hypothese. 3

Werkwijze. 3

Benodigdheden. 3

Waarnemingen. 3

Conclusie. 5

Discussie. 7

 

 


 

 

Samenvatting

In ons onderzoek bekijken we het gedrag van muizen uit verschillende sekses en groepen. Zo testen we het gedrag van verschillende vrouwtjes muizen op elkaar. En kijken we hoe een mannetjes muis op een vrouwtjes muis reageert. Hierin denken wij dat de muizen aan elkaar zullen snuffelen en dat het mannetje zich erg dominant zal gedragen. We hebben voor dit onderzoek 2 bakken 2 vrouwtjes muizen en 1 mannetjes muis nodig. Eerst stop je twee vrouwtjes muizen in een bak, en kijkt om de 5 sec wat ze doen. Vervolgens stop je een van die vrouwtjes met een mannetje in een bak en kijkt weer om de 5 sec wat ze doen. Uiteindelijk zal hier uitkomen dat de vrouwtjes veel handelingen doen uit comfort. En het bij mannetje en het vrouwtje comfort ook het hoogste percentage is maar dat de handelingen die met seks te maken hebben ook heel hoog is. Ons verbeter punt is het waarnemen dat de eerste keer niet goed ging. Daarom hebben we het later gefilmd zodat we precies per 5 sec konden vertellen wat er gebeurde. Ons onderzoek is soepel verlopen en de samenwerking verliep goed.

Probleemstelling

Hoe reageren muizen van een andere sekse op elkaar?

Onderzoeksvraag

 • Hoe reageren twee vrouwelijke muizen als ze elkaar ontmoeten
 • Hoe reageren mannetjes en vrouwtjes op elkaar als ze elkaar ontmoeten.
 • Wat is het verschil?

Hypothese

Wij denken dat de vrouwtjes aan elkaar gaan snuffelen, en elkaar daarna met rust laten. Wij denken dat het mannetje zich heel dominant gaat gedragen tegenover het vrouwtje, en graag de baas wil zijn.

Benodigdheden

 • 2 bakken
 • 2 vrouwtjes muizen
 • 1 mannetjes muis

Werkwijze

Stop twee vrouwtjes muizen in een bak en kijk wat ze doen, hoe ze op elkaar reageren, of ze vijandig gedrag vertonen, en of ze elkaar accepteren. Om de 5 sec kijk je wat voor handeling ze verrichten.

Stop  ook een mannetje en een vrouwtje in een bak en kijk ook hoe die op elkaar reageren en of ze vijandig gedrag vertonen. Kijk ook hier weer om de 5 sec wat voor handeling ze verrichten.

Vervolgens vergelijk je hoe de vrouwtjes op elkaar reageren en hoe het mannetje en het vrouwtje op elkaar reageren. En wat de verschillen zijn.

Waarnemingen

 

Handeling

afkorting

beschrijving

drinken (comfort)

D

 

nestelen, ronddraaien in het nest (comfort)

NR

 

rusten: languit liggend (comfort)

R

 

Poetsen:

- kop en voorpoten

 • -lichaam
  • -anaal- en geslachtsstreek
  • -staart (comfort)

P

 

krabben (comfort)

K

 

sociaal poetsen (comfort/seks)

SP

 

bepoetst worden (comfort/seks)

BW

 

onder partner kruipen (seks)

OPK

 

mond controle (sex/agressie)

MC

 

anale controle (sex/agressie)

AC

 

vluchten (vlucht)

V

 

verticaal springen (vlucht)

VS

 

klimmen (vlucht)

Kl

 

waken, zittend of liggend (vlucht/agressie)

WZL

 

opgerichte oren, open ogen (vlucht)

OOO

 

ratelen met de staart (vlucht/agressie)

RS

 

paraderen/hobbelen (agressie)

PH

 

lopen met opgezette haren (agressie)       

LOH

 

blokkeren, horizontaal voor tegenstander (agressie)

BHT

 

vechten, met echt bijten (agressie)

VB

 

jagen, achtervolgen van verslagene (agressie)

JV

 

graven, scharren/auswerfen (agressie/exploratie en nestbouw)

GS

 

schuiven of schikken van nestmateriaal met voorpoten (exploratie en nestbouw)

SSN

 

huppelen, met kop schudden, snelle runs met horizontale

 

hkr

comfort

Snuffelen

Sn

 

 

 

Einstina en Hyves

1e minuut

2e minuut

3e minuut

4e minuut

5e minuut

0-5

sn

P

HKR

HKR

OPK

6-10

OPK

P

HKR

HKR

OPK

11-15

HKR

P

HKR

HKR

HKR

16-20

HKR

SP

SP

HKR

HKR

21-25

HKR

p

OPK

OPK

HKR

26-30

HKR

HKR

SP

P

HKR

31-35

HKR

SSN

P

SP

HKR

36-40

sn

SSN

P

P

P

41-45

BW

SSN

SP

P

P

46-50

AC

P

HKR

P

OPK

51-55

BW

P

OPK

HKR

OPK

56-60

P

SP

HKR

OPK

OPK

 

 

Handeling

Aantal keer uitgevoerd

Betekenis

Snuffelen

2

comfort

Op partner kruipen

10

seks

Huppelen rondkruipen snelle runs

20

Comfort

Bepoetst worden

2

Seks/comfort

Anale controle

1

Seks/comfort

Poetsen

15

Comfort

Sociaal poetsen

5

Comfort/seks

Schuiven en schikken van nestmateriaal

3

Exploratie en nestbouw

 

 

Einstina & Gijsje

1e minuut

2e minuut

3e minuut

4e minuut

5e minuut

0-5

HKR

SP

SN

AC

P

6-10

HKR

AC

SN

VL

P

11-15

AC

AC

SN

P

P

16-20

SN

SN

AC

P

P

21-25

SN

OPK

AC

P

P

26-30

SN

AC

MC

P

P

31-35

SN

HKR

OPK

P

SN

36-40

SN

SN

AC

P

HKR

41-45

VL

SN

AC

P

HKR

46-50

SN

P

AC

P

HKR

51-55

AC

P

AC

P

HKR

56-60

AC

SN

MC

P

HKR

 

 

Handeling

Aantal keer uitgevoerd

Betekenis

huppelen, met kop schudden, snelle runs met horizontale

 

8

Comfort

Anale controle

13

Seks/comfort

Snuffelen

14

Comfort

Vluchten

2

Vlucht

Sociaal poetsen

1

Comfort/seks

Onder partner kruipen

2

Seks

Mond controle

2

Seks/agressie

Poetsen

18

Comfort

 

 

Betekenis handeling: Einstina & Hyves (mannetje en vrouwtje)

Percentage

comfort

62%

Seks

30%

Exploratie/nestbouw

 8%

 

 

 

 

Betekenis handeling : Einstina &Gijsje (vrouwtjes)

percentage

comfort

91%

Seks

 3%

Agressie

 3%

Vlucht

 3%

 

Conclusie

Uit ons onderzoek is gebleken dat als een vrouwtje een nieuw vrouwtje ontmoet, de vrouwtjes weinig agressie tonen. Ze voelen zich erg op hun gemak en kijken niet veel om naar elkaar. Ze snuffelen een beetje aan elkaar, maar gaan daarna gewoon weer verder met waar ze mee bezig waren. Ze vertonen veel meer handelingen die te maken hebben met comfort dan handelingen die te maken hebben met seks, agressie en vlucht.

Als een vrouwtje een mannetje ontmoet voelen ze zich ook op hun gemak. Het mannetje kruipt vaak onder het vrouwtje en het mannetje versleept vaak nestmateriaal. Als er een mannetje en een vrouwtje samen zijn worden er veel meer handelingen gedaan die te maken hebben met sex. Toch blijft het percentage met handelingen die te maken hebben met comfort het hoogste. Het percentage dat te maken heeft met handelingen die te maken hebben met exploratie/nestbouw zijn het laagst.

Er komen veel meer handelingen voor die te maken hebben met sex, als er een vrouwtje en mannetje elkaar ontmoeten dan als twee vrouwtjes elkaar voor het eerst ontmoeten. Toch is het comfort nog altijd het grootst. Mannetjes en vrouwtjes voelen zich in het algemeen dus erg op hun gemak bij elkaar.

Discussie

Een verbeter punt is het waarnemen van de muizen. Om de seconde moesten we opschrijven wat we zagen, maar dat ging te snel. Later hebben we het waarnemen daarom ook met een camera opgenomen.

We zijn begonnen met een ander onderzoek, maar daarbij hebben we ons niet gerealiseerd dat de muizen honger moeten hebben. We wilden namelijk onderzoeken of een muis afgaat op geur of op geheugen. 

Evaluatie

Het onderzoek is soepel verlopen. De samenwerking verliep vloeiend. Hoewel het eerste onderzoek niet helemaal goed ging. Hadden we vrij snel een nieuw idee. Daardoor hebben we ons onderzoek gelukkig op tijd afgekregen.

Onderzoek A